Wat doe ik?

Als Verzorgende IG lever ik verzorging en psychosociale begeleiding in verschillende zorgsituaties. Daarmee bevorder ik de gezondheid van mijn cliënten vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief. Ik hou bij de ondersteuning van cliënten en naastbetrokkenen rekening met de wisselwerking tussen fysieke, sociale en emotionele factoren.
Meestal lever ik persoonlijke zorg en begeleiding in de leefsituatie van cliënten/zorgvragers. Daarmee kom ik letterlijk en figuurlijk dicht bij de persoon en zijn of haar omgeving. Ik ondersteun bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en stimuleer daarbij zelfmanagement van zorgvragers en zijn of haar omgeving. Doel daarvan is het behouden of verbeteren van het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte.
Ik werk volgens protocollen en richtlijnen, maar wijk daar beargumenteerd van af als de situatie daarom vraagt. Ik voer diverse medische handelingen zelfstandig uit, maar altijd in opdracht van een daartoe bevoegde beroepsbeoefenaar, zoals een huisarts of een specialist. Uiteraard beschik ik over een KIWA kwaliteitskeurmerk, ben ik gediplomeerd BHV-er (BedrijfsHulpVerlener) en ben ik in bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG). Ook ben ik ervaren met en gecertificeerd in het gebruik van tilliften (zowel actieve als passieve tilliften).
Ik ben 24/7 inzetbaar in heel Limburg, bij zorginstellingen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen, maar ook bij u thuis of op uw vakantieadres.